Wykładnicza średnia krocząca (ang. expotential moving average, EMA) jest jedną z alternatyw dla prostej średniej kroczącej (SMA). Co ją od niej odróżnia? Przede wszystkim bardziej aktualne ceny mają większą wagę, niż ceny starsze. Dzięki temu wykres wykładniczej średniej kroczącej jest bardziej czuły na zmiany ceny i reaguje szybciej, niż wykres średniej prostej. Eliminujemy więc w pewnym stopniu problem opóźnień. W jaki sposób się ją wylicza? Do obliczenia tej średniej najczęściej używa się cen zamknięcia. Najbardziej aktualne ceny zyskują największą wagę, wartości starsze natomiast tracą sukcesywnie na znaczeniu. Wagi najbardziej aktualnych cen mogą mieć różne wartości – nie ma tutaj jednej, uniwersalnej zasady. Istotne jest natomiast, że wagi najbardziej aktualnych cen są dużo bardziej znaczące, niż wagi cen starszych. Ta cecha odróżnia przede wszystkim wykładniczą średnią kroczącą od ważonej średniej kroczącej, gdzie wagi dla coraz starszych cen maleją liniowo.

zasady forex - średnia prosta i wykładnicza

Rys. 1 – Prosta średnia krocząca i wykładnicza średnia krocząca

 

Na rysunku 1 widzimy dwie średnie kroczące – prostą (kolor niebieski) i wykładniczą (kolor czerwony). Jak widać, średnia wykładnicza „trzyma się” bliżej wykresu i szybciej reaguje na zmiany trendu (jak na przykład 17 października po godzinie 10). Pozwala to wysnuć wniosek, że EMA, dzięki większej czułości i szybszej reakcji na zmiany, jest wskaźnikiem nieco lepszym, niż SMA.  Jak interpretować wykładniczą średnią kroczącą dowiesz się w artykule W jaki sposób interpretować średnie.

 

 

Zapisz