Ważona średnia krocząca (ang. weighted moving average, WMA) jest alternatywą dla prostej średniej kroczącej (SMA). Jest to narzędzie bardzo często używane podczas analiz wykresów rynku forex. Jak się ją wylicza? WMA to nic innego, jak liniowa średnia ważona. Każdej wartości cenowej, uwzględnianej w obliczeniach, przypisywana jest odpowiednia waga – malejąca liniowo wraz z coraz mniejszą aktualnością ceny. Na przykład, jeśli wyliczamy WMA dla 30 okresów, cena z trzydziestego dnia (czyli ta najaktualniejsza) będzie pomnożona przez 30, z dwudziestego dziewiątego dnia przez 29, itd. Wynik dzieli się następnie przez sumę mnożników (w naszym przypadku 30+29+…+1) i za pomocą takich wyliczeń otrzymujemy wartość ważonej średniej kroczącej dla danego dnia. Czym się charakteryzuje? Spośród najpopularniejszych średnich kroczących (prosta, ważona i wykładnicza) WMA zwykle najszybciej reaguje na zmiany kierunku ceny (jednak w przypadku zmiany kierunku trendu bardzo często szybsza okazuje się średnia wykładnicza).

zasady forex średnia prosta i ważona

Rys. 1 – Prosta średnia krocząca i ważona średnia krocząca

 

Na rysunku 1 mamy prostą średnią kroczącą (kolor niebieski) oraz ważoną średnią kroczącą (kolor czerwony). Jak widać, średnia ważona szybciej reaguje na zmiany ceny i bardziej podąża za wykresem. Wagi nadane cenom z poszczególnych okresów sprawiają, że WMA jest nieco lepszym wskaźnikiem, niż SMA.

Czym natomiast różni się ważona średnia krocząca od wykładniczej średniej kroczącej? Przede wszystkim wagami, jakie są nadawane poszczególnym cenom. W przypadku WMA wartości poszczególnych wag zmieniają się liniowo, natomiast w przypadku EMA ceny bardziej aktualne mają znacznie większą wagę, niż ceny starsze. Między innymi dlatego EMA jest też nazywana średnią wygładzaną wykładniczo. O tym, w jakich sytuacjach najlepiej spisują się poszczególne średnie ważone przeczytasz w artykule W jaki sposób interpretować średnie.

Zapisz