Większość wykresów, z jakimi można spotkać się przy okazji analizy technicznej,  składa się z pojedynczych jednostek reprezentujących dany okres czasu. Taką jednostką może być słupek (wykresy słupkowe), świeca (wykresy świecowe) lub pojedynczy punkt (wykresy liniowe). Istnieją też wykresy punktowo-symboliczne, na których ruchy giełdowe są traktowane jak ciągły strumień danych, bez podziału na stałe jednostki czasu. […]