Wykładnicza średnia krocząca (ang. expotential moving average, EMA) jest jedną z alternatyw dla prostej średniej kroczącej (SMA). Co ją od niej odróżnia? Przede wszystkim bardziej aktualne ceny mają większą wagę, niż ceny starsze. Dzięki temu wykres wykładniczej średniej kroczącej jest bardziej czuły na zmiany ceny i reaguje szybciej, niż wykres średniej prostej. Eliminujemy więc w […]