Ważona średnia krocząca (ang. weighted moving average, WMA) jest alternatywą dla prostej średniej kroczącej (SMA). Jest to narzędzie bardzo często używane podczas analiz wykresów rynku forex. Jak się ją wylicza? WMA to nic innego, jak liniowa średnia ważona. Każdej wartości cenowej, uwzględnianej w obliczeniach, przypisywana jest odpowiednia waga – malejąca liniowo wraz z coraz mniejszą […]