Prosta średnia krocząca (ang. simple moving average, SMA) to jedno z najbardziej podstawowych narzędzi analizy technicznej na rynku forex. W jaki sposób się ją wylicza? SMA to tak naprawdę zwykła średnia arytmetyczna z jakiegoś okresu czasu, np. z ostatnich 30 dni. Każdego nowego dnia najstarsza wartość cenowa zostaje zastąpiona najnowszą, dlatego średnia ta nazywana jest […]