Skip to main content

Oprogramowanie

Handel walutami na rynku Forex staje się skuteczniejszy, kiedy nasze działania są wspierane analizą techniczną i fundamentalną. Dobra analiza nie kończy się jednak na wykresie udostępnionym na platformie handlowej naszego brokera. Istnieje profesjonalne oprogramowanie, które dostarcza szereg dodatkowych narzędzi, wspomagających nasz trading i zwiększających prawdopodobieństwo wysokich zarobków. Jakiego oprogramowania używać? Istnieje wiele programów pozwalających na […]

Głowa i ramiona

Głowa i ramiona to formacja, która jest bardzo często spotykana podczas analizy wykresów par walutowych na rynku forex. Składa się ona z dwóch mniejszych, wyraźnie widocznych szczytów (ramiona), oraz jednego większego szczytu, umiejscowionego pomiędzy nimi (głowa). Jest to formacja zwiastująca odwrócenie trendu i pojawia się po trendzie wzrostowym (w przypadku trendu spadkowego mamy do czynienia […]

Spodek

Spodek to formacja odwrócenia trendu. Jest bardzo silna, a jej pojawienie się oznacza, że z dużym prawdopodobieństwem ceny zaczną rosnąć. Formacja ta kształtem przypomina spodek i pojawia się po trendzie spadkowym (po trendzie wzrostowym mamy do czynienia z formacją odwróconego spodka). Inaczej nazywa się ją także formacją zaokrąglonego dna. Jej wygląd przedstawia rysunek 1: Im […]

Liczby Fibonacciego

Liczby Fibonacciego to specyficzny ciąg liczb, odkryty przez matematyka Leonardo Fibonacciego. Ciąg ten składa się z liczb, w których każda kolejna jest sumą dwóch poprzednich. Dwie początkowe liczby to 0 i 1, a każda następna jest tworzona właśnie w myśl tej zasady. Ciąg ten ma więc postać: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, […]

Informacja rządzi światem

Forex to miejsce dla tych inwestorów, którzy rozumieją, jak ważne jest połączenie analizy fundamentalnej i analizy technicznej w procesie podejmowania decyzji o zajęciu pozycji na rynku. Waluty zmieniają swoją wartość pod wpływem czynników fundamentalnych, a ich analiza jest podstawą do odniesienia zysków na giełdzie walutowej. Sama informacja to jednak nie wszystko. Trzeba wiedzieć dokładnie, kiedy […]

Formacje świecowe – podstawowe zasady

Wykresy świecowe są ostatnio bardzo popularne wśród inwestorów analizujących ceny na rynku forex. Jednym z podstawowych elementów analizy takich wykresów jest rozpoznawanie formacji świecowych. Jakie są kluczowe zasady takich analiz? (Niżej wymienione zasady sprawdzają się również w przypadku innych typów wykresów).   Formacja to odzwierciedlenie psychologii inwestorów. W momencie, gdy analizujesz wykres cenowy danej pary […]

Analiza techniczna – podstawowe założeni

Jakie są podstawowe założenia analizy technicznej na rynku forex? Rynek dyskontuje wszystko. Osoby opierające swoje decyzje inwestycyjne na analizie technicznej są zdania, że wszystkie czynniki fundamentalne są już zawarte w cenie, widocznej na wykresie. Oznacza to, że nie trzeba dodatkowo analizować sytuacji ekonomicznej, politycznej, ani psychologii rynku. Rynek i wszystkie zachodzące w nim zjawiska kształtują […]