Rolowanie pozycji i punkty swapoweRolowanie pozycji jest to przeniesienie wszystkich aktualnie otwartych przez inwestora pozycji na następną sesję. Codziennie, o tej samej godzinie, nasze pozycje są więc zamykane i w ich miejsce otwierane są nowe, odpowiednio zmodyfikowane. Te nowe pozycje są skorygowane o tak zwane punkty swapowe.

 

Co to są punkty swapowe?

Punkty swapowe jest to korekta, która może przynieść nam dodatkowy zysk lub stratę. Zależy to od oprocentowania walut w parze, na jakiej mamy otwartą pozycję. Każda waluta jest bowiem inaczej oprocentowana (nie będziemy wnikać, od czego to dokładnie zależy). Punkty swapowe to różnica w tym oprocentowaniu.

Kiedy punkty swapowe są korzystne?

Otwierając pozycję długą, inwestor kupuje walutę bazową, więc oprocentowanie za nią dostaje. Jednocześnie musi zapłacić za oprocentowanie waluty kwotowanej, którą tak jakby „pożycza” na zakup waluty bazowej. Jeśli waluta bazowa jest lepiej oprocentowana – inwestor zyskuje na swapie, jeśli gorzej – traci. W przypadku pozycji krótkiej jest na odwrót. Tutaj korzystniejsze jest lepsze oprocentowanie drugiej waluty z pary.

Spójrzmy na przykład:

W parze USD/PLN stopy procentowe dla pozycji długiej mogą wyglądać następująco: USD = 0,150%, PLN = 3,650 % (aktualne wartości można znaleźć w tabelach w Internecie). Różnica wynosi 3,5 %. Jeśli więc otworzymy pozycję długą, punkty swapowe zostaną podliczone na naszą niekorzyść, ponieważ kupiliśmy walutę o mniejszym oprocentowaniu.

W przypadku pozycji krótkiej zarobimy. Trzeba jednak pamiętać, że dla każdej pary oprocentowanie dla pozycji długiej i krótkiej jest nieco inne.  Tutaj może to być na przykład USD = 0,650% i PLN = 3,150%, więc różnica wyniesie 2,5%.

Jak oblicza się wartość punktów swapowych?

W tabelach najczęściej podane są wartości punktów swapowych wyrażonych w pipsach, a nie w procentach. Możemy na przykład zobaczyć coś takiego:

USD/PLN       pozycja długa: -4,1193      pozycja krótka: 0,8429

Wartość tą należy przemnożyć przez wartość jednego pipsa. Jeśli posiadamy pozycje długą na 1 lot, to za punkty swapowe zapłacimy 100.000 x 0,0001 x (-4,1193) = 41,19 PLN.

100.000 x 0,0001 to nic innego, jak wartość jednego pipsa w PLN w tej parze dla 1 lota. Jest to 10 PLN.

Jak to obliczyć w złotówkach, gdy walutą kwotowaną nie jest PLN?

Wtedy we wzorze należy wstawić właściwą wartość jednego pipsa, używając odpowiedniego kursu waluty. Jak to zrobić, znajdziesz w artykule pips, wartość pipsa.

Zapisz