Transakcja CFD (Contract For Difference) to kontrakt oparty na różnicy kursowej. Dwie strony (np. broker i użytkownik) „zakładają się”, jaki będzie kurs danych aktywów (walut, akcji, towarów) w przyszłości. W momencie, gdy różnica pomiędzy ceną zawarcia kontraktu oraz jego realizacji będzie dodatnia, sprzedający wypłaca różnicę kupującemu, w przeciwnym wypadku – kupujący płaci sprzedającemu. Kontrakty CFD […]