Skip to main content

Ważona średnia krocząca (WMA)

Ważona średnia krocząca (ang. weighted moving average, WMA) jest alternatywą dla prostej średniej kroczącej (SMA). Jest to narzędzie bardzo często używane podczas analiz wykresów rynku forex. Jak się ją wylicza? WMA to nic innego, jak liniowa średnia ważona. Każdej wartości cenowej, uwzględnianej w obliczeniach, przypisywana jest odpowiednia waga – malejąca liniowo wraz z coraz mniejszą […]

Wykładnicza średnia krocząca (EMA)

Wykładnicza średnia krocząca (ang. expotential moving average, EMA) jest jedną z alternatyw dla prostej średniej kroczącej (SMA). Co ją od niej odróżnia? Przede wszystkim bardziej aktualne ceny mają większą wagę, niż ceny starsze. Dzięki temu wykres wykładniczej średniej kroczącej jest bardziej czuły na zmiany ceny i reaguje szybciej, niż wykres średniej prostej. Eliminujemy więc w […]

Prosta średnia krocząca (SMA)

Prosta średnia krocząca (ang. simple moving average, SMA) to jedno z najbardziej podstawowych narzędzi analizy technicznej na rynku forex. W jaki sposób się ją wylicza? SMA to tak naprawdę zwykła średnia arytmetyczna z jakiegoś okresu czasu, np. z ostatnich 30 dni. Każdego nowego dnia najstarsza wartość cenowa zostaje zastąpiona najnowszą, dlatego średnia ta nazywana jest […]