Liczby Fibonacciego to specyficzny ciąg liczb, odkryty przez matematyka Leonardo Fibonacciego. Ciąg ten składa się z liczb, w których każda kolejna jest sumą dwóch poprzednich. Dwie początkowe liczby to 0 i 1, a każda następna jest tworzona właśnie w myśl tej zasady. Ciąg ten ma więc postać: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, […]