AT - podstawowe założeniaJakie są podstawowe założenia analizy technicznej na rynku forex?

Rynek dyskontuje wszystko.

Osoby opierające swoje decyzje inwestycyjne na analizie technicznej są zdania, że wszystkie czynniki fundamentalne są już zawarte w cenie, widocznej na wykresie. Oznacza to, że nie trzeba dodatkowo analizować sytuacji ekonomicznej, politycznej, ani psychologii rynku. Rynek i wszystkie zachodzące w nim zjawiska kształtują cenę waluty, dlatego największa wagę należy przywiązywać do analizy wykresów, które są przedstawieniem owych cen. Według analityków technicznych zmiany ceny na wykresie to efekt popytu i podaży (większy popyt – wzrost cen, większa podaż – spadek cen). Wszelkie dane fundamentalne są już w tym zawarte i nie ma potrzeby ich dodatkowego analizowania.

Ceny podlegają trendom.

Jedną z podstawowych czynności związanych z analizą techniczną na rynku forex jest analiza trendu. Trend to nic innego, jak kierunek, w jakim podąża cena danej pary walutowej. W momencie, gdy ceny przez pewien okres czasu idą w górę, mówimy o trendzie wzrostowym. Jeśli idą w dół – mamy do czynienia z trendem spadkowym. A jeśli nie ma wyraźnego ruchu w górę, lub w dół, tylko ceny wahają się, mówimy o trendzie bocznym (zwanym inaczej konsolidacją lub po prostu brakiem trendu).  Podstawowe założenie ludzi opierających się na analizie technicznej brzmi więc, że ceny podlegają trendom. Jego rozpoznanie pozwala na przeprowadzanie zyskownych transakcji. Warto zapamiętać, że trend jest twoim sprzymierzeńcem, a granie przeciwko niemu często bywa ryzykowne.

Historia się powtarza.

Jaka jest kolejna charakterystyczna cecha rynku forex, znana analitykom? Otóż jest to powtarzalność pewnych zjawisk, które mają swoje odbicie na wykresach. Innymi słowy inwestorzy w wielu sytuacjach zachowują się analogicznie, jak miało to miejsce w przeszłości. Jeśli wykres tworzy pewien układ, zwany formacją, istnieje duża szansa, że zachowanie inwestorów po wystąpieniu owej formacji będzie takie samo, jak w przeszłości. Okazuje się, że formacje techniczne w wielu przypadkach mają wpływ na zmianę (lub kontynuację) trendu. Dlatego właśnie analitycy szukają na wykresach giełdy walutowej sygnałów, które wskażą im odpowiedni moment wejścia w rynek. Bo skoro w przeszłości taki sygnał się potwierdził, to dlaczego nie miałby potwierdzić się ponownie? „Badanie przeszłości to klucz do pojęcia przyszłości”.

Zapisz