Skip to main content

Oprogramowanie

Handel walutami na rynku Forex staje się skuteczniejszy, kiedy nasze działania są wspierane analizą techniczną i fundamentalną. Dobra analiza nie kończy się jednak na wykresie udostępnionym na platformie handlowej naszego brokera. Istnieje profesjonalne oprogramowanie, które dostarcza szereg dodatkowych narzędzi, wspomagających nasz trading i zwiększających prawdopodobieństwo wysokich zarobków. Jakiego oprogramowania używać? Istnieje wiele programów pozwalających na […]

Głowa i ramiona

Głowa i ramiona to formacja, która jest bardzo często spotykana podczas analizy wykresów par walutowych na rynku forex. Składa się ona z dwóch mniejszych, wyraźnie widocznych szczytów (ramiona), oraz jednego większego szczytu, umiejscowionego pomiędzy nimi (głowa). Jest to formacja zwiastująca odwrócenie trendu i pojawia się po trendzie wzrostowym (w przypadku trendu spadkowego mamy do czynienia […]

Spodek

Spodek to formacja odwrócenia trendu. Jest bardzo silna, a jej pojawienie się oznacza, że z dużym prawdopodobieństwem ceny zaczną rosnąć. Formacja ta kształtem przypomina spodek i pojawia się po trendzie spadkowym (po trendzie wzrostowym mamy do czynienia z formacją odwróconego spodka). Inaczej nazywa się ją także formacją zaokrąglonego dna. Jej wygląd przedstawia rysunek 1: Im […]

Liczby Fibonacciego

Liczby Fibonacciego to specyficzny ciąg liczb, odkryty przez matematyka Leonardo Fibonacciego. Ciąg ten składa się z liczb, w których każda kolejna jest sumą dwóch poprzednich. Dwie początkowe liczby to 0 i 1, a każda następna jest tworzona właśnie w myśl tej zasady. Ciąg ten ma więc postać: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, […]

Formacje świecowe – podstawowe zasady

Wykresy świecowe są ostatnio bardzo popularne wśród inwestorów analizujących ceny na rynku forex. Jednym z podstawowych elementów analizy takich wykresów jest rozpoznawanie formacji świecowych. Jakie są kluczowe zasady takich analiz? (Niżej wymienione zasady sprawdzają się również w przypadku innych typów wykresów).   Formacja to odzwierciedlenie psychologii inwestorów. W momencie, gdy analizujesz wykres cenowy danej pary […]

Analiza techniczna – podstawowe założeni

Jakie są podstawowe założenia analizy technicznej na rynku forex? Rynek dyskontuje wszystko. Osoby opierające swoje decyzje inwestycyjne na analizie technicznej są zdania, że wszystkie czynniki fundamentalne są już zawarte w cenie, widocznej na wykresie. Oznacza to, że nie trzeba dodatkowo analizować sytuacji ekonomicznej, politycznej, ani psychologii rynku. Rynek i wszystkie zachodzące w nim zjawiska kształtują […]

Ważona średnia krocząca (WMA)

Ważona średnia krocząca (ang. weighted moving average, WMA) jest alternatywą dla prostej średniej kroczącej (SMA). Jest to narzędzie bardzo często używane podczas analiz wykresów rynku forex. Jak się ją wylicza? WMA to nic innego, jak liniowa średnia ważona. Każdej wartości cenowej, uwzględnianej w obliczeniach, przypisywana jest odpowiednia waga – malejąca liniowo wraz z coraz mniejszą […]

Wykładnicza średnia krocząca (EMA)

Wykładnicza średnia krocząca (ang. expotential moving average, EMA) jest jedną z alternatyw dla prostej średniej kroczącej (SMA). Co ją od niej odróżnia? Przede wszystkim bardziej aktualne ceny mają większą wagę, niż ceny starsze. Dzięki temu wykres wykładniczej średniej kroczącej jest bardziej czuły na zmiany ceny i reaguje szybciej, niż wykres średniej prostej. Eliminujemy więc w […]

Prosta średnia krocząca (SMA)

Prosta średnia krocząca (ang. simple moving average, SMA) to jedno z najbardziej podstawowych narzędzi analizy technicznej na rynku forex. W jaki sposób się ją wylicza? SMA to tak naprawdę zwykła średnia arytmetyczna z jakiegoś okresu czasu, np. z ostatnich 30 dni. Każdego nowego dnia najstarsza wartość cenowa zostaje zastąpiona najnowszą, dlatego średnia ta nazywana jest […]

Rodzaje wykresów

Większość wykresów, z jakimi można spotkać się przy okazji analizy technicznej,  składa się z pojedynczych jednostek reprezentujących dany okres czasu. Taką jednostką może być słupek (wykresy słupkowe), świeca (wykresy świecowe) lub pojedynczy punkt (wykresy liniowe). Istnieją też wykresy punktowo-symboliczne, na których ruchy giełdowe są traktowane jak ciągły strumień danych, bez podziału na stałe jednostki czasu. […]